"Wanneer je ziet dat mensen weer zelfstandig verder kunnen, dat geeft me voldoening"

Nadia Amah Apedo, verpleegkundige en ergocoach van Thuiszorg Het Friese Land

"Ik werk graag met mensen en zorg ervoor dat ze fijn thuis kunnen blijven wonen"

Kirsten Veenstra  -  Wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land

"De veelzijdigheid van mijn beroep is mooi: je eigen zorgaanbod afstemmen in de wijk en nieuwe verbindingen leggen" 

Een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land

Vacatures (19)

Noord Oost
Parttime
Verpleegkundige in St. Annaparochie
Noord Oost
Parttime
Verzorgende IG team Schiermonnikoog
Noord West
Parttime
Verpleegkundige in Marssum
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in Wergea/Warten
Leeuwarden
Parttime
Verzorgende IG in team Stiens
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in Westeinde/Westerpark
Noord West
Parttime
Verpleegkundigen in Harlingen
Specialistische diensten
Parttime
Verzorgende IG voor het Geriatrisch team
Noord Oost
Parttime
Flexteam Verzorgende (IG) of Verpleegkundige regio Noordoost
Noord West
Parttime
Flexteam Verzorgende (IG) of Verpleegkundige regio Noordwest
Thuiszorg Het Friese Land
Parttime
Flexteam Verzorgende (IG) of Verpleegkundige regio Leeuwarden
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in wijkteam Bilgaard
Noord West
Parttime
Verzorgende IG regio Noordwest
Thuiszorg Het Friese Land
Parttime
Verzorgende IG regio Leeuwarden Noord, Midden en Zuidoost
Noord West
Parttime
Verzorgende IG regio Dantumadeel, Waadhoeke en Menaldumadeel
Centrum Zuid
Parttime
Verzorgende IG Leeuwarden Zuid en de dorpen ten zuiden van Leeuwarden
Noord Oost
Parttime
Verzorgende IG Regio Noordoost
Sociaal Domein
Bepaalde tijd
Huishoudelijke hulp
Stage
Meerdere locaties
Bepaalde tijd
Thuiszorg Het Friese Land zoekt jou! Wij bieden toekomstige zorgverleners graag een stageplaats aan.