"Wanneer je ziet dat mensen weer zelfstandig verder kunnen, dat geeft me voldoening"

Nadia Amah Apedo, verpleegkundige en ergocoach van Thuiszorg Het Friese Land

"Ik werk graag met mensen en zorg ervoor dat ze fijn thuis kunnen blijven wonen"

Kirsten Veenstra  -  Wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land

"De veelzijdigheid van mijn beroep is mooi: je eigen zorgaanbod afstemmen in de wijk en nieuwe verbindingen leggen" 

Een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land

Vacatures (25)

Centrum Zuid
Parttime
Verpleegkundige in Wergea/Warten
Noord Oost
Parttime
Verpleegkundige in Ferwerderadeel & Dongeradeel
Centrum Zuid
Parttime
Verpleegkundige in Grou
Centrum Zuid
Bepaalde tijd
Verpleegkundige in Akkrum / Aldeboarn
Noord West
Parttime
Verpleegkundige Nachtzorg Noordwest
Noord Oost
Parttime
Verpleegkundigen voor nieuw team in Stiens
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in wijkteam Achter de Hoven Leeuwarden
Noord West
Parttime
Verpleegkundige in Harlingen
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in Westeinde/Westerpark
Leeuwarden
Parttime
Verpleegkundige in Aldlân
Noord West
Parttime
Verzorgende IG regio Noordwest
Leeuwarden
Parttime
Verzorgende IG regio Leeuwarden Noord, Midden en Zuidoost
Noord West
Parttime
Verzorgende IG op Ameland
Noord West
Parttime
Verzorgende IG regio Dantumadeel, Waadhoeke en Menaldumadeel
Centrum Zuid
Parttime
Verzorgende IG Leeuwarden Zuid en de dorpen ten zuiden van Leeuwarden
Noord Oost
Parttime
Verzorgende IG Regio Noordoost
Noord West
Parttime
Verpleegkundige in Marssum
Sociaal Domein
Bepaalde tijd
Gespecialiseerde Huishoudelijk Verzorgende / Gezinsondersteuner
Thuiszorg Het Friese Land
Parttime
Flexteam Verzorgende (IG) of Verpleegkundige
Sociaal Domein
Bepaalde tijd
Vakantiemedewerkers Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging of Gezinsondersteuning
Thuiszorg Het Friese Land
Bepaalde tijd
Vakantiemedewerker HH
Thuiszorg Het Friese Land
Bepaalde tijd
Vakantiekrachten V&V
Thuiszorg Het Friese Land
Bepaalde tijd
Verzorgende IG
Sociaal Domein
Bepaalde tijd
Huishoudelijke hulp
Stage
Meerdere locaties
Bepaalde tijd
Thuiszorg Het Friese Land zoekt jou! Wij bieden toekomstige zorgverleners graag een stageplaats aan.